Hamresanden Utvikling 1 AS
Juridisk navn:  Hamresanden Utvikling 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99021727
Hamresandveien 3 Moneheia 13 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 988320382
Aksjekapital: 414.000 NOK
Etableringsdato: 17.03.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
70,83%
Egenkapital  
  
-13,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
Resultat: -70.000 -240.000 -154.000 -93.000 -126.000
Egenkapital: 361.000 416.000 585.000 684.000 734.000
Regnskap for Hamresanden Utvikling 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
Driftskostnader -120.000 -278.000 -172.000 -95.000 -35.000
Driftsresultat 81.000 -78.000 29.000 106.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -150.000 -162.000 -183.000 -199.000 -190.000
Finans -150.000 -162.000 -183.000 -199.000 -190.000
Resultat før skatt -70.000 -240.000 -154.000 -93.000 -126.000
Skattekostnad 15.000 71.000 55.000 43.000 75.000
Årsresultat -54.000 -169.000 -99.000 -50.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.536.000 3.551.000 3.567.000 3.584.000 3.602.000
Sum omløpsmidler 0 11.000 227.000 2.058.000 2.353.000
Sum eiendeler 3.536.000 3.562.000 3.794.000 5.642.000 5.955.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 361.000 416.000 585.000 684.000 734.000
Sum langsiktig gjeld 2.640.000 2.753.000 3.206.000 3.310.000 3.450.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 393.000 3.000 1.649.000 1.770.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 3.562.000 3.794.000 5.643.000 5.954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
Driftsinntekter 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -16.000 -16.000 -17.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -262.000 -155.000 -77.000 -17.000
Driftskostnader -120.000 -278.000 -172.000 -95.000 -35.000
Driftsresultat 81.000 -78.000 29.000 106.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -150.000 -162.000 -183.000 -199.000 -190.000
Finans -150.000 -162.000 -183.000 -199.000 -190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -169.000 -99.000 -50.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.536.000 3.551.000 3.567.000 3.584.000 3.602.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.536.000 3.551.000 3.567.000 3.584.000 3.602.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.536.000 3.551.000 3.567.000 3.584.000 3.602.000
Varebeholdning 0 0 0 50.000 50.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 224.000 1.965.000 2.253.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 11.000 3.000 43.000 50.000
Sum omløpsmidler 0 11.000 227.000 2.058.000 2.353.000
Sum eiendeler 3.536.000 3.562.000 3.794.000 5.642.000 5.955.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 361.000 416.000 585.000 684.000 734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 326.000 341.000 412.000 467.000 509.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.640.000 2.753.000 3.206.000 3.310.000 3.450.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 534.000 393.000 3.000 1.649.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 393.000 3.000 1.649.000 1.770.000
Sum gjeld og egenkapital 3.535.000 3.562.000 3.794.000 5.643.000 5.954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -534.000 -382.000 224.000 409.000 583.000
Likviditetsgrad 1 0 0 75.7 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0 0 75.7 1.2 1.4
Soliditet 10.2 11.7 15.4 12.1 12.3
Resultatgrad 40.5 14.5 5 64.0
Rentedekningsgrad 0.5 -0.5 0.2 0.5 0.3
Gjeldsgrad 8.8 7.6 5.5 7.3 7.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 -2.2 0.8 1.9 1.1
Signatur
28.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sally Anita Bernander VerkerkStyreleder67
Cornelis Arie VerkerkStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hamresanden Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00