Lister Industriverktøy AS
Juridisk navn:  Lister Industriverktøy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38396351
Postboks 130 Lundevågen Industriområde Fax: 38396351
4575 Lyngdal 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 988228028
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 28.04.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,81%
Resultat  
  
-55,6%
Egenkapital  
  
6,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.322.000 17.705.000 14.381.000 13.120.000 15.653.000
Resultat: 547.000 1.232.000 1.035.000 719.000 1.581.000
Egenkapital: 6.864.000 6.437.000 5.492.000 4.709.000 4.172.000
Regnskap for Lister Industriverktøy AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.322.000 17.705.000 14.381.000 13.120.000 15.653.000
Driftskostnader -15.816.000 -16.499.000 -13.367.000 -12.413.000 -14.093.000
Driftsresultat 506.000 1.205.000 1.015.000 707.000 1.560.000
Finansinntekter 44.000 30.000 25.000 15.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -4.000
Finans 41.000 27.000 20.000 12.000 20.000
Resultat før skatt 547.000 1.232.000 1.035.000 719.000 1.581.000
Skattekostnad -120.000 -287.000 -252.000 -183.000 -434.000
Årsresultat 427.000 945.000 783.000 536.000 1.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 73.000 78.000 119.000 177.000
Sum omløpsmidler 9.232.000 8.703.000 8.514.000 7.311.000 6.847.000
Sum eiendeler 9.310.000 8.776.000 8.592.000 7.430.000 7.024.000
Sum opptjent egenkapital 5.839.000 5.412.000 4.467.000 3.683.000 3.147.000
Sum egenkapital 6.864.000 6.437.000 5.492.000 4.709.000 4.172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.446.000 2.339.000 3.100.000 2.722.000 2.852.000
Sum gjeld og egenkapital 9.310.000 8.776.000 8.592.000 7.430.000 7.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.322.000 17.705.000 14.381.000 13.120.000 15.653.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.322.000 17.705.000 14.381.000 13.120.000 15.653.000
Varekostnad -11.964.000 -12.764.000 -9.863.000 -8.969.000 -10.804.000
Lønninger -2.783.000 -2.563.000 -2.461.000 -2.458.000 -2.407.000
Avskrivning 0 -1.000 -44.000 -67.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.069.000 -1.171.000 -999.000 -919.000 -815.000
Driftskostnader -15.816.000 -16.499.000 -13.367.000 -12.413.000 -14.093.000
Driftsresultat 506.000 1.205.000 1.015.000 707.000 1.560.000
Finansinntekter 44.000 30.000 25.000 15.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -3.000 -4.000
Finans 41.000 27.000 20.000 12.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 427.000 945.000 783.000 536.000 1.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 71.000 75.000 72.000 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 2.000 3.000 47.000 114.000
Sum varige driftsmidler 2.000 2.000 3.000 47.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 78.000 73.000 78.000 119.000 177.000
Varebeholdning 3.742.000 3.485.000 3.238.000 3.045.000 2.794.000
Kundefordringer 2.110.000 1.524.000 1.850.000 1.434.000 1.948.000
Andre fordringer 73.000 19.000 84.000 116.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.307.000 3.675.000 3.343.000 2.716.000 2.051.000
Sum omløpsmidler 9.232.000 8.703.000 8.514.000 7.311.000 6.847.000
Sum eiendeler 9.310.000 8.776.000 8.592.000 7.430.000 7.024.000
Sum opptjent egenkapital 5.839.000 5.412.000 4.467.000 3.683.000 3.147.000
Sum egenkapital 6.864.000 6.437.000 5.492.000 4.709.000 4.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.746.000 1.501.000 2.252.000 1.987.000 1.586.000
Betalbar skatt 126.000 283.000 254.000 192.000 360.000
Skyldig offentlige avgifter 245.000 267.000 278.000 241.000 305.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 329.000 288.000 316.000 302.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 2.446.000 2.339.000 3.100.000 2.722.000 2.852.000
Sum gjeld og egenkapital 9.310.000 8.776.000 8.592.000 7.430.000 7.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.786.000 6.364.000 5.414.000 4.589.000 3.995.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.7 2.7 2.7 2.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 1.7 1.6 1.5
Soliditet 73.7 73.3 63.9 63.4 59.4
Resultatgrad 3.1 6.8 7.1 5.4 10.0
Rentedekningsgrad 168.7 401.7 2 235.7 396.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.9 14.1 12.1 9.7 22.6
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond RosfjordStyreleder53
Siv Rosfjord LogaStyremedlem52
Christian SakshaugStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lyngdal Byggeforretning AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00