Olivia Boenheten As
Juridisk navn:  Olivia Boenheten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22930091
Postboks 2716 St Hanshaugen Waldemar Thranes Gate 6B Fax:
0131 Oslo 171 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988249211
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 29.04.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,1%
Resultat  
  
-87,65%
Egenkapital  
  
-0,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.344.000 47.167.000 47.154.000 36.021.000 26.799.000
Resultat: 380.000 3.076.000 4.272.000 3.060.000 -1.094.000
Egenkapital: 13.157.000 13.264.000 10.927.000 7.724.000 5.493.000
Regnskap for Olivia Boenheten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.344.000 47.167.000 47.154.000 36.021.000 26.799.000
Driftskostnader -53.153.000 -44.267.000 -42.994.000 -32.962.000 -27.899.000
Driftsresultat 191.000 2.901.000 4.160.000 3.059.000 -1.100.000
Finansinntekter 194.000 179.000 116.000 1.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -4.000 -1.000 1.000
Finans 189.000 176.000 112.000 0 6.000
Resultat før skatt 380.000 3.076.000 4.272.000 3.060.000 -1.094.000
Skattekostnad -110.000 -739.000 -1.069.000 -828.000 293.000
Årsresultat 269.000 2.337.000 3.202.000 2.232.000 -801.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.000 187.000 335.000 214.000 373.000
Sum omløpsmidler 19.254.000 19.442.000 16.000.000 11.879.000 7.798.000
Sum eiendeler 19.347.000 19.629.000 16.335.000 12.093.000 8.171.000
Sum opptjent egenkapital 13.057.000 13.164.000 10.827.000 7.624.000 5.393.000
Sum egenkapital 13.157.000 13.264.000 10.927.000 7.724.000 5.493.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.191.000 6.366.000 5.408.000 4.369.000 2.679.000
Sum gjeld og egenkapital 19.348.000 19.630.000 16.335.000 12.093.000 8.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.979.000 46.701.000 46.608.000 35.252.000 26.150.000
Andre inntekter 365.000 467.000 546.000 769.000 648.000
Driftsinntekter 53.344.000 47.167.000 47.154.000 36.021.000 26.799.000
Varekostnad -13.694.000 -10.114.000 -5.530.000 -4.115.000 -3.321.000
Lønninger -25.746.000 -22.802.000 -26.280.000 -19.192.000 -15.914.000
Avskrivning -56.000 -85.000 -70.000 -41.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.657.000 -11.266.000 -11.114.000 -9.614.000 -8.639.000
Driftskostnader -53.153.000 -44.267.000 -42.994.000 -32.962.000 -27.899.000
Driftsresultat 191.000 2.901.000 4.160.000 3.059.000 -1.100.000
Finansinntekter 194.000 179.000 116.000 1.000 5.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -4.000 -1.000 1.000
Finans 189.000 176.000 112.000 0 6.000
Konsernbidrag -376.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 269.000 2.337.000 3.202.000 2.232.000 -801.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 15.000 11.000 3.000 308.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 76.000 156.000 240.000 94.000 59.000
Sum varige driftsmidler 76.000 156.000 240.000 94.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 17.000 83.000 116.000 6.000
Sum anleggsmidler 93.000 187.000 335.000 214.000 373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.635.000 7.243.000 3.935.000 3.950.000 2.585.000
Andre fordringer 12.833.000 10.693.000 43.000 6.357.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.786.000 1.506.000 1.485.000 1.573.000 5.164.000
Sum omløpsmidler 19.254.000 19.442.000 16.000.000 11.879.000 7.798.000
Sum eiendeler 19.347.000 19.629.000 16.335.000 12.093.000 8.171.000
Sum opptjent egenkapital 13.057.000 13.164.000 10.827.000 7.624.000 5.393.000
Sum egenkapital 13.157.000 13.264.000 10.927.000 7.724.000 5.493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 986.000 1.732.000 295.000 272.000 299.000
Betalbar skatt 0 745.000 1.064.000 523.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.509.000 1.141.000 1.502.000 1.329.000 1.078.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.696.000 2.748.000 2.547.000 2.245.000 1.302.000
Sum kortsiktig gjeld 6.191.000 6.366.000 5.408.000 4.369.000 2.679.000
Sum gjeld og egenkapital 19.348.000 19.630.000 16.335.000 12.093.000 8.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.063.000 13.076.000 10.592.000 7.510.000 5.119.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.1 3 2.7 2.9
Likviditetsgrad 2 3.1 3.1 3 2.8 3.0
Soliditet 6 67.6 66.9 63.9 67.2
Resultatgrad 0.4 6.2 8.8 8.5 -4.1
Rentedekningsgrad 38.2 9 1 3060.0 1095.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 2 15.7 26.2 25.3 -13.4
Signatur
13.04.2018
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten NybakkStyreleder45
Markku Jalmari OnnelaStyremedlem60
Lars IggströmStyremedlem54
Arve LundStyremedlem61
Nils Ola KlingenborgStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Team Olivia Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00