Feltspatcompagniet AS
Juridisk navn:  Feltspatcompagniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35962450
Gangveien 6 Gangveien 6 Fax: 35962451
3960 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Telemark Bamble
Org.nr: 988014672
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.02.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,12%
Resultat  
  
-74,01%
Egenkapital  
  
-14,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.000 64.000 217.000 720.000 10.197.000
Resultat: -395.000 -227.000 -190.000 59.000 -5.608.000
Egenkapital: 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000 3.052.000
Regnskap for Feltspatcompagniet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.000 64.000 217.000 720.000 10.197.000
Driftskostnader -457.000 -294.000 -411.000 -671.000 -15.835.000
Driftsresultat -396.000 -229.000 -195.000 49.000 -5.638.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 10.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 5.000 10.000 30.000
Resultat før skatt -395.000 -227.000 -190.000 59.000 -5.608.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -169.000
Årsresultat -395.000 -227.000 -190.000 59.000 -5.776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum omløpsmidler 3.670.000 3.828.000 4.187.000 4.451.000 4.838.000
Sum eiendeler 3.750.000 3.908.000 4.267.000 4.531.000 4.918.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 1.219.000 1.446.000 1.636.000 1.577.000
Sum egenkapital 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000 3.052.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 1.214.000 1.345.000 1.420.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 3.750.000 3.908.000 4.266.000 4.531.000 4.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 600.000 9.927.000
Andre inntekter 62.000 64.000 217.000 120.000 270.000
Driftsinntekter 62.000 64.000 217.000 720.000 10.197.000
Varekostnad -319.000 -162.000 -201.000 -429.000 -15.323.000
Lønninger 0 -17.000 -15.000 -5.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -115.000 -195.000 -237.000 -501.000
Driftskostnader -457.000 -294.000 -411.000 -671.000 -15.835.000
Driftsresultat -396.000 -229.000 -195.000 49.000 -5.638.000
Finansinntekter 1.000 2.000 5.000 10.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 5.000 10.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -395.000 -227.000 -190.000 59.000 -5.776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Varebeholdning 3.378.000 3.378.000 3.378.000 3.378.000 3.697.000
Kundefordringer 189.000 393.000 224.000 258.000 118.000
Andre fordringer 14.000 19.000 7.000 600.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 38.000 577.000 215.000 1.001.000
Sum omløpsmidler 3.670.000 3.828.000 4.187.000 4.451.000 4.838.000
Sum eiendeler 3.750.000 3.908.000 4.267.000 4.531.000 4.918.000
Sum opptjent egenkapital 824.000 1.219.000 1.446.000 1.636.000 1.577.000
Sum egenkapital 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000 3.052.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 22.000 201.000 166.000 233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.378.000 1.189.000 1.141.000 1.251.000 1.630.000
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 1.214.000 1.345.000 1.420.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 3.750.000 3.908.000 4.266.000 4.531.000 4.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.219.000 2.614.000 2.842.000 3.031.000 2.972.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.2 3.1 3.1 2.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.6 0.8 0.7
Soliditet 61.3 68.9 68.5 68.7 62.1
Resultatgrad -638.7 -357.8 -89.9 6.8 -55.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -10.5 -5.8 -4.5 1.3 -114.0
Signatur
04.04.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tim Agnar KronborgStyreleder57
Halvor VinjeStyremedlem64
Jørn PettersenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Agnar AS33.33 
Haukelifjell Utvikling AS33.33 
Babord AS33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00