Feltspatcompagniet AS
Juridisk navn:  Feltspatcompagniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35962450
Gangveien 6 Gangveien 6 Fax: 35962451
3960 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 988014672
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 21.02.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
741,94%
Resultat  
  
364,3%
Egenkapital  
  
45,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 522.000 62.000 64.000 217.000 720.000
Resultat: 1.044.000 -395.000 -227.000 -190.000 59.000
Egenkapital: 3.343.000 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000
Regnskap for Feltspatcompagniet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 522.000 62.000 64.000 217.000 720.000
Driftskostnader -398.000 -457.000 -294.000 -411.000 -671.000
Driftsresultat 124.000 -396.000 -229.000 -195.000 49.000
Finansinntekter 920.000 1.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 920.000 1.000 2.000 5.000 10.000
Resultat før skatt 1.044.000 -395.000 -227.000 -190.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.044.000 -395.000 -227.000 -190.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum omløpsmidler 3.985.000 3.670.000 3.828.000 4.187.000 4.451.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.750.000 3.908.000 4.267.000 4.531.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 824.000 1.219.000 1.446.000 1.636.000
Sum egenkapital 3.343.000 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 642.000 1.451.000 1.214.000 1.345.000 1.420.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.750.000 3.908.000 4.266.000 4.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 450.000 0 0 0 600.000
Andre inntekter 72.000 62.000 64.000 217.000 120.000
Driftsinntekter 522.000 62.000 64.000 217.000 720.000
Varekostnad -278.000 -319.000 -162.000 -201.000 -429.000
Lønninger 0 0 -17.000 -15.000 -5.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -138.000 -115.000 -195.000 -237.000
Driftskostnader -398.000 -457.000 -294.000 -411.000 -671.000
Driftsresultat 124.000 -396.000 -229.000 -195.000 49.000
Finansinntekter 920.000 1.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 920.000 1.000 2.000 5.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.044.000 -395.000 -227.000 -190.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 0 80.000 80.000 80.000 80.000
Varebeholdning 3.411.000 3.378.000 3.378.000 3.378.000 3.378.000
Kundefordringer 459.000 189.000 393.000 224.000 258.000
Andre fordringer 0 14.000 19.000 7.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 88.000 38.000 577.000 215.000
Sum omløpsmidler 3.985.000 3.670.000 3.828.000 4.187.000 4.451.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.750.000 3.908.000 4.267.000 4.531.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 824.000 1.219.000 1.446.000 1.636.000
Sum egenkapital 3.343.000 2.299.000 2.694.000 2.921.000 3.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 355.000 72.000 22.000 201.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 1.378.000 1.189.000 1.141.000 1.251.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 1.451.000 1.214.000 1.345.000 1.420.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.750.000 3.908.000 4.266.000 4.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.343.000 2.219.000 2.614.000 2.842.000 3.031.000
Likviditetsgrad 1 6.2 2.5 3.2 3.1 3.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.4 0.6 0.8
Soliditet 83.9 61.3 68.9 68.5 68.7
Resultatgrad 23.8 -638.7 -357.8 -89.9 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 26.2 -10.5 -5.8 -4.5 1.3
Signatur
04.04.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tim Agnar KronborgStyreleder58
Halvor VinjeStyremedlem65
Jørn PettersenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Agnar AS33.33 
Haukelifjell Utvikling AS33.33 
Babord AS33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00