Orkdal Taxisentral AS
Juridisk navn:  Orkdal Taxisentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72482500
Sandenveien 3 Sandenveien 3 Fax: 72489400
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune: www.07373.no
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 829358662
Aksjekapital: 147.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 24.11.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,79%
Resultat  
  
-5800%
Egenkapital  
  
-8,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.308.000 6.457.000 5.863.000 6.418.000 5.300.000
Resultat: -118.000 -2.000 223.000 870.000 -188.000
Egenkapital: 1.012.000 1.101.000 1.103.000 1.218.000 566.000
Regnskap for Orkdal Taxisentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.308.000 6.457.000 5.863.000 6.418.000 5.300.000
Driftskostnader -5.445.000 -6.469.000 -5.649.000 -5.461.000 -5.397.000
Driftsresultat -137.000 -13.000 214.000 957.000 -97.000
Finansinntekter 30.000 22.000 18.000 11.000 15.000
Finanskostnader -10.000 -12.000 -9.000 -98.000 -105.000
Finans 20.000 10.000 9.000 -87.000 -90.000
Resultat før skatt -118.000 -2.000 223.000 870.000 -188.000
Skattekostnad 28.000 1.000 -59.000 -218.000 43.000
Årsresultat -90.000 -2.000 164.000 653.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 349.000 493.000 557.000 123.000 3.325.000
Sum omløpsmidler 1.684.000 1.783.000 2.010.000 2.167.000 935.000
Sum eiendeler 2.033.000 2.276.000 2.567.000 2.290.000 4.260.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 580.000 581.000 697.000 44.000
Sum egenkapital 1.012.000 1.101.000 1.103.000 1.218.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 7.000 0 2.600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 1.168.000 1.456.000 1.072.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 2.033.000 2.275.000 2.565.000 2.290.000 4.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.308.000 6.300.000 5.863.000 5.289.000 5.102.000
Andre inntekter 0 157.000 0 1.129.000 198.000
Driftsinntekter 5.308.000 6.457.000 5.863.000 6.418.000 5.300.000
Varekostnad -4.000 -3.000 0 0 0
Lønninger -3.216.000 -3.822.000 -3.390.000 -3.161.000 -3.023.000
Avskrivning -78.000 -81.000 -31.000 -16.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.147.000 -2.563.000 -2.228.000 -2.284.000 -2.302.000
Driftskostnader -5.445.000 -6.469.000 -5.649.000 -5.461.000 -5.397.000
Driftsresultat -137.000 -13.000 214.000 957.000 -97.000
Finansinntekter 30.000 22.000 18.000 11.000 15.000
Finanskostnader -10.000 -12.000 -9.000 -98.000 -105.000
Finans 20.000 10.000 9.000 -87.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -280.000 0 0
Årsresultat -90.000 -2.000 164.000 653.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 0 0 4.000 94.000
Fast eiendom 0 0 0 0 2.974.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 208.000 286.000 375.000 0 143.000
Sum varige driftsmidler 208.000 286.000 375.000 0 3.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 207.000 182.000 119.000 115.000
Sum anleggsmidler 349.000 493.000 557.000 123.000 3.325.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 485.000 365.000 575.000 529.000 450.000
Andre fordringer 280.000 387.000 381.000 498.000 361.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 919.000 1.032.000 1.053.000 1.140.000 124.000
Sum omløpsmidler 1.684.000 1.783.000 2.010.000 2.167.000 935.000
Sum eiendeler 2.033.000 2.276.000 2.567.000 2.290.000 4.260.000
Sum opptjent egenkapital 490.000 580.000 581.000 697.000 44.000
Sum egenkapital 1.012.000 1.101.000 1.103.000 1.218.000 566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 7.000 0 2.600.000
Leverandørgjeld 201.000 341.000 184.000 152.000 283.000
Betalbar skatt 0 0 47.000 128.000 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 207.000 281.000 195.000 139.000
Utbytte 0 0 -280.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 618.000 620.000 664.000 596.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 1.168.000 1.456.000 1.072.000 1.095.000
Sum gjeld og egenkapital 2.033.000 2.275.000 2.565.000 2.290.000 4.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 662.000 615.000 554.000 1.095.000 -160.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 2 0.9
Soliditet 49.8 48.4 4 53.2 13.3
Resultatgrad -2.6 -0.2 3.7 14.9 -1.8
Rentedekningsgrad -13.7 -1.1 23.8 9.8 -0.8
Gjeldsgrad 1 1.1 1.3 0.9 6.5
Total kapitalrentabilitet -5.3 0.4 9 42.3 -1.9
Signatur
09.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Joar SognliStyreleder51
Svein JonliStyremedlem62
Sissel Beate Rian SognliStyremedlem51
Tor Arne RønningStyremedlem56
Dag Einar YslandStyremedlem65
Frode JonliStyremedlem37
Marianne HoldenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Jonli14.2962
Marianne Holden14.2940
Tor Arne Rønning14.2956
Sissel Beate Rian Sognli14.2951
Dag Einar Ysland14.2965
Joar Sognli14.2951
Frode Jonli14.2937
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00