Hartveit Butikk AS
Juridisk navn:  Hartveit Butikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55208840
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax: 55208841
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune: www.hartveitbutikk.no/
Vestland Bergen
Org.nr: 987597798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.12.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,96%
Resultat  
  
-34,78%
Egenkapital  
  
15,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Resultat: 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Egenkapital: 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Regnskap for Hartveit Butikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Driftskostnader -387.000 -438.000 -447.000 -588.000 -548.000
Driftsresultat 39.000 47.000 79.000 -13.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Finans -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Resultat før skatt 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum eiendeler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -8.000 -31.000 -85.000 -48.000
Sum egenkapital 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 215.000 244.000 289.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 311.000 317.000 308.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 427.000 485.000 525.000 575.000 684.000
Varekostnad -161.000 -192.000 -199.000 -220.000 -56.000
Lønninger -7.000 -15.000 -19.000 -131.000 -163.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -231.000 -229.000 -237.000 -329.000
Driftskostnader -387.000 -438.000 -447.000 -588.000 -548.000
Driftsresultat 39.000 47.000 79.000 -13.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Finans -23.000 -24.000 -26.000 -24.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 23.000 54.000 -37.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 302.000 305.000 298.000 291.000 295.000
Kundefordringer 31.000 6.000 9.000 14.000 11.000
Andre fordringer 0 0 9.000 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum eiendeler 334.000 311.000 317.000 309.000 309.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -8.000 -31.000 -85.000 -48.000
Sum egenkapital 111.000 96.000 73.000 19.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 209.000 211.000 229.000 264.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 4.000 12.000 10.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 15.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 215.000 244.000 289.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 311.000 317.000 308.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 96.000 73.000 20.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 33.2 30.9 2 6.2 18.1
Resultatgrad 9.1 9.7 1 -2.3 19.9
Rentedekningsgrad 1.7 2 3 -0.5 7.6
Gjeldsgrad 2 2.2 3.3 15.2 4.5
Total kapitalrentabilitet 11.7 15.1 24.9 -4.2 44.0
Signatur
05.02.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein DavidsenStyreleder65
Berit DavidsenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Davidsen100.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00