Thorud Management AS
Juridisk navn:  Thorud Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67581999
Nedre Goslia 16 Nedre Goslia 16 Fax: 67572142
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987459964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.10.2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stein Erik Stubmo
Utvikling:
Omsetning  
  
47,12%
Resultat  
  
32,84%
Egenkapital  
  
-80,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 537.000 365.000 653.000 796.000 1.075.000
Resultat: -45.000 -67.000 -70.000 8.000 -5.000
Egenkapital: 9.000 46.000 82.000 152.000 147.000
Regnskap for Thorud Management AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 537.000 365.000 653.000 796.000 1.075.000
Driftskostnader -565.000 -412.000 -704.000 -777.000 -1.068.000
Driftsresultat -28.000 -46.000 -51.000 19.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -20.000 -18.000 -11.000 -12.000
Finans -17.000 -20.000 -18.000 -11.000 -12.000
Resultat før skatt -45.000 -67.000 -70.000 8.000 -5.000
Skattekostnad 8.000 30.000 0 -3.000 1.000
Årsresultat -37.000 -36.000 -70.000 4.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 423.000 508.000 529.000 586.000 335.000
Sum omløpsmidler 80.000 36.000 49.000 1.000 106.000
Sum eiendeler 503.000 544.000 578.000 587.000 441.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -58.000 -22.000 48.000 43.000
Sum egenkapital 9.000 46.000 82.000 152.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 330.000 367.000 396.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 168.000 129.000 40.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000 544.000 578.000 588.000 441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 537.000 365.000 653.000 770.000 1.075.000
Andre inntekter 0 0 0 26.000 0
Driftsinntekter 537.000 365.000 653.000 796.000 1.075.000
Varekostnad -5.000 -6.000 -7.000 -5.000 -81.000
Lønninger -320.000 -229.000 -457.000 -457.000 -625.000
Avskrivning -93.000 -52.000 -57.000 -64.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -125.000 -183.000 -251.000 -282.000
Driftskostnader -565.000 -412.000 -704.000 -777.000 -1.068.000
Driftsresultat -28.000 -46.000 -51.000 19.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -20.000 -18.000 -11.000 -12.000
Finans -17.000 -20.000 -18.000 -11.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -36.000 -70.000 4.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 43.000 12.000 12.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 372.000 465.000 517.000 574.000 319.000
Sum varige driftsmidler 372.000 465.000 517.000 574.000 319.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 423.000 508.000 529.000 586.000 335.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 16.000 23.000 57.000 91.000
Andre fordringer 0 0 0 -103.000 -40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 20.000 26.000 47.000 56.000
Sum omløpsmidler 80.000 36.000 49.000 1.000 106.000
Sum eiendeler 503.000 544.000 578.000 587.000 441.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -58.000 -22.000 48.000 43.000
Sum egenkapital 9.000 46.000 82.000 152.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 330.000 367.000 396.000 218.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 18.000 33.000 40.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 150.000 97.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 196.000 168.000 129.000 40.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 503.000 544.000 578.000 588.000 441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -116.000 -132.000 -80.000 -39.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.4 0.0 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.4 0.1 1.4
Soliditet 1.8 8.5 14.2 25.9 33.3
Resultatgrad -5.2 -12.6 -7.8 2.4 0.7
Rentedekningsgrad -1.6 -2.3 -2.8 1.7 0.6
Gjeldsgrad 54.9 10.8 6 2.9 2.0
Total kapitalrentabilitet -5.6 -8.5 -8.8 3.2 1.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy ThorudStyreleder53
Mary-Anne RitzStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roy Thorud100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00