Myrveien 22 As
Juridisk navn:  Myrveien 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77639105
Myrv 22 Myrv 22 Fax: 77639464
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 821744342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 05.04.1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anita Trondsen Arf
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,32%
Resultat  
  
-243,69%
Egenkapital  
  
-14,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 367.000 396.000 396.000 396.000 368.000
Resultat: -148.000 103.000 163.000 128.000 52.000
Egenkapital: 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000 2.526.000
Regnskap for Myrveien 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 367.000 396.000 396.000 396.000 368.000
Driftskostnader -514.000 -292.000 -226.000 -269.000 -319.000
Driftsresultat -148.000 103.000 170.000 127.000 49.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 1.000 4.000
Resultat før skatt -148.000 103.000 163.000 128.000 52.000
Skattekostnad 0 -21.000 -38.000 -29.000 -7.000
Årsresultat -148.000 83.000 125.000 100.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.192.000 1.210.000 1.245.000 1.288.000 1.323.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.458.000 1.458.000 1.377.000 1.421.000
Sum eiendeler 2.302.000 2.668.000 2.703.000 2.665.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 2.334.000 2.451.000 2.426.000 2.426.000
Sum egenkapital 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000 2.526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 235.000 152.000 139.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 2.302.000 2.669.000 2.703.000 2.665.000 2.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 367.000 396.000 396.000 396.000 368.000
Driftsinntekter 367.000 396.000 396.000 396.000 368.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -98.000 -41.000 -36.000 -39.000 -31.000
Avskrivning -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -381.000 -216.000 -155.000 -195.000 -253.000
Driftskostnader -514.000 -292.000 -226.000 -269.000 -319.000
Driftsresultat -148.000 103.000 170.000 127.000 49.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -8.000 0 0
Finans 0 0 -8.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -200.000
Årsresultat -148.000 83.000 125.000 100.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.124.000 1.160.000 1.195.000 1.230.000 1.265.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.124.000 1.160.000 1.195.000 1.230.000 1.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 51.000 51.000 58.000 58.000
Sum anleggsmidler 1.192.000 1.210.000 1.245.000 1.288.000 1.323.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 19.000 19.000 19.000
Andre fordringer 71.000 14.000 444.000 333.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.039.000 1.427.000 979.000 841.000 1.048.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 1.458.000 1.458.000 1.377.000 1.421.000
Sum eiendeler 2.302.000 2.668.000 2.703.000 2.665.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital 1.986.000 2.334.000 2.451.000 2.426.000 2.426.000
Sum egenkapital 2.086.000 2.434.000 2.551.000 2.526.000 2.526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 4.000 5.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 21.000 38.000 29.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 6.000 7.000 6.000
Utbytte -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 4.000 3.000 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 235.000 152.000 139.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 2.302.000 2.669.000 2.703.000 2.665.000 2.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 894.000 1.223.000 1.306.000 1.238.000 1.203.000
Likviditetsgrad 1 5.1 6.2 9.6 9.9 6.5
Likviditetsgrad 2 5.1 6.2 9.6 10.0 6.6
Soliditet 90.6 91.2 94.4 94.8 92.1
Resultatgrad -40.3 2 42.9 32.1 13.3
Rentedekningsgrad 1 21.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.4 3.9 6.3 4.8 1.9
Signatur
02.07.2012
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAES AV
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf Hans BertheussenStyreleder81
Carina Anett BertheussenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alf Hans Bertheussen80.0081
Carina Anett Bertheussen20.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00