Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Juridisk navn:  Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jørstad Jørstad Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 986915281
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 07.09.1998
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Midt-norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
190,48%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-11,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Resultat: -9.000 0 16.000 6.000 3.000
Egenkapital: 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Regnskap for Stiftelsen Husmannsplassen Sandmoen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftsresultat -8.000 0 16.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 0 16.000 6.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum omløpsmidler 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum eiendeler 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 21.000 28.000 31.000 18.000
Andre inntekter 0 1.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 61.000 21.000 47.000 32.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftskostnader -69.000 -21.000 -31.000 -25.000 -14.000
Driftsresultat -8.000 0 16.000 7.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum omløpsmidler 22.000 31.000 32.000 16.000 13.000
Sum eiendeler 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 76.000 77.000 61.000 58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 31.000 32.000 16.000 10.000
Likviditetsgrad 1 4.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 4.4
Soliditet 1 1 1 1 94.8
Resultatgrad -13.1 0 3 21.9 22.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.9 0 20.8 11.5 6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Astrid Kristine DanielsenStyreleder73
Marit Mona GranStyremedlem82
Gerd Svanaug FjellvangStyremedlem70
Oddbjørn TingstadStyremedlem79
Stokke IngvarStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00