Konsernregnskap
Firma: Magnora Asa Organisasjonsnr: 983218180
Postadresse: C/O Advokatfirmaet Schjødt As Postboks 2444 Solli Foretakstype: ASA
0201 Oslo Etableringsdato: 20.02.2001
Besøksadresse: Karenslyst Allé 2 Antall ansatte: 3
278 Oslo Bankforbindelse:
Telefon: 37404000 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 37404099
Aksjekapital: 25 767 482
 
Beskrivelse 2018   2017 2016 2015
         
Resultat        
Salgsinntekter 70.000.000 54.000.000 14.000.000 80.000.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 70.000.000 54.000.000 14.000.000 80.000.000
Varekostnad 0 -18.000.000 -5.000.000 -49.000.000
Lønninger -15.000.000 -48.000.000 -12.000.000 -29.000.000
Lønn daglig leder 3.129.000 2.570.000 399.000 0
Avskrivning 0 -2.000.000 -1.000.000 -6.000.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000.000 -51.000.000 -9.000.000 -13.000.000
Driftskostnader -28.000.000 -119.000.000 -27.000.000 -97.000.000
Driftsresultat 42.000.000 -65.000.000 -13.000.000 -17.000.000
Finansinntekter 3.000.000 12.000.000 1.000.000 1.000.000
Finanskostnader -1.000.000 -4.000.000 -16.000.000 -41.000.000
Finans 2.000.000 8.000.000 -15.000.000 -40.000.000
Skattekostnad 43.000.000 33.000.000 1.000.000 -5.000.000
Årsresultat 87.000.000 -24.000.000 -27.000.000 -62.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 44.000.000 -57.000.000 -28.000.000 -57.000.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000.000 7.000.000 6.000.000 23.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000.000 0 0 0
Andre fordringer 0 16.000.000 12.000.000 27.000.000
Kasse, bank 100.000.000 198.000.000 25.000.000 37.000.000
Sum omløpsmidler 107.000.000 214.000.000 37.000.000 64.000.000
Sum eiendeler 150.000.000 221.000.000 43.000.000 87.000.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 43.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 1.000.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000.000 5.000.000 21.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 58.000.000 -26.000.000 -31.000.000 -13.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum egenkapital 136.000.000 184.000.000 26.000.000 50.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.000.000
Leverandørgjeld 2.000.000 5.000.000 0 4.000.000
Betalbar skatt 0 0 1.000.000 5.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000.000 30.000.000 15.000.000 26.000.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000.000 35.000.000 16.000.000 36.000.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000.000 221.000.000 42.000.000 80.000.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 93.000.000 179.000.000 21.000.000 28.000.000
Likviditetsgrad 1 7.6 6.1 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 7.6 6.1 2.3 1.8
Soliditet 90.7 83.3 60.5 57.5
Resultatgrad 6 -120.4 -92.9 -21.3
Rentedekningsgrad 4 -16.3 -0.8 -0.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 3 -27.9 -18.4
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00