Konsernregnskap
Firma: Wang AS Organisasjonsnr: 933126013
Postadresse: Hansteens Gate 8 Foretakstype: AS
0253 Oslo Etableringsdato: 04.07.1938
Besøksadresse: Hansteens Gate 8 Antall ansatte: 110
253 Oslo Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 22129700 Revisor: Leo Revisjon DA
Telefaks: 22129712
Aksjekapital: 104 000
Web-side: www.wang.no/  
Beskrivelse 2009   2008 2007
         
Resultat        
Salgsinntekter 16.348.000 18.950.000 63.063.000
Andre inntekter 74.736.000 68.444.000 17.271.000
Driftsinntekter 91.084.000 87.394.000 80.334.000
Varekostnad -10.441.000 -12.887.000 -12.319.000
Lønninger -57.921.000 -55.976.000 -50.100.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -1.825.000 -1.367.000 -1.257.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.121.000 -16.668.000 -15.766.000
Driftskostnader -88.308.000 -86.898.000 -79.442.000
Driftsresultat 2.776.000 496.000 892.000
Finansinntekter 211.000 532.000 144.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -5.000
Finans 209.000 524.000 139.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.985.000 1.020.000 1.031.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 2.985.000 1.020.000 1.031.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 2.343.000 0 1.505.000
Fast eiendom 19.475.000 19.647.000 19.685.000
Sum anleggsmidler 21.825.000 21.797.000 21.483.000
Varebeholdning 0 10.000 10.000
Kundefordringer 5.211.000 4.642.000 4.695.000
Andre fordringer 2.593.000 2.546.000 1.936.000
Kasse, bank 12.178.000 10.077.000 11.657.000
Sum omløpsmidler 19.982.000 17.275.000 18.298.000
Sum eiendeler 41.807.000 39.072.000 39.781.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.121.000 0
Sum varige driftsmidler 21.818.000 21.768.000 21.190.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 29.000 293.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 17.782.000 14.796.000 13.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 18.586.000 15.600.000 14.580.000
Sum langsiktig gjeld 433.000 34.000 477.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Leverandørgjeld 3.045.000 3.715.000 3.890.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.174.000 4.183.000 3.918.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.569.000 15.540.000 16.916.000
Sum kortsiktig gjeld 22.788.000 23.438.000 24.724.000
Sum gjeld og egenkapital 41.107.000 38.372.000 39.081.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -2.806.000 -6.163.000 -6.426.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8
Soliditet 44.5 39.9 36.7
Resultatgrad 3.0 0.6 1.1
Rentedekningsgrad 1493.5 128.5 207.2
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 7.1 2.6 2.6
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00