Konsernregnskap
Firma: Kuraas & Sønner AS Organisasjonsnr: 913636074
Postadresse: Fagernessletta 10 Foretakstype: AS
8514 Narvik Etableringsdato: 01.09.1966
Besøksadresse: Fagernessletta 10
8514 Narvik Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 76969620 Revisor:
Telefaks: 76947811
Aksjekapital: 50 920
 
Beskrivelse 2016   2015 2014 2013
         
Resultat        
Salgsinntekter 180.278.000 153.625.000 161.082.000 173.066.000
Andre inntekter 0 1.397.000 980.000 1.062.000
Driftsinntekter 180.278.000 155.022.000 162.063.000 174.128.000
Varekostnad -136.944.000 -111.052.000 -123.474.000 -137.150.000
Lønninger -21.573.000 -20.359.000 -21.823.000 -22.266.000
Lønn daglig leder 1.082.000 1.059.000 1.102.000
Avskrivning -1.781.000 -1.783.000 -1.720.000 -1.583.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.299.000 -18.003.000 -18.414.000 -20.289.000
Driftskostnader -178.556.000 -159.178.000 -164.284.000 -179.042.000
Driftsresultat 1.722.000 -4.155.000 -2.222.000 -4.913.000
Finansinntekter 2.247.000 272.000 52.000 221.000
Finanskostnader -1.360.000 -1.847.000 -1.180.000 -1.049.000
Finans 887.000 -1.575.000 -1.128.000 -828.000
Skattekostnad 371.000 1.841.000 1.483.000 2.050.000
Årsresultat 2.981.000 -3.889.000 -1.868.000 -3.691.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.610.000 -5.730.000 -3.350.000 -5.740.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 7.102.000 7.989.000 7.311.000 4.941.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.723.000 19.674.000 16.715.000 13.085.000
Varebeholdning 26.278.000 23.237.000 31.218.000 30.071.000
Kundefordringer 6.572.000 12.139.000 9.992.000 9.579.000
Andre fordringer 3.217.000 3.026.000 2.603.000 2.751.000
Kasse, bank 764.000 733.000 872.000 2.682.000
Sum omløpsmidler 36.831.000 39.135.000 44.684.000 45.083.000
Sum eiendeler 50.554.000 58.809.000 61.399.000 58.168.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 6.598.000 6.235.000 4.399.000 2.889.000
Driftsløsøre 0 62.000 0 155.000
Sum varige driftsmidler 7.102.000 8.051.000 7.311.000 5.095.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 5.388.000 5.005.000 5.101.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 17.238.000 14.586.000 18.475.000 18.810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 47.000 63.000 791.000
Sum egenkapital 19.720.000 14.739.000 18.628.000 24.495.000
Sum langsiktig gjeld 898.000 4.873.000 5.761.000 2.791.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.343.000 14.974.000 17.438.000 13.862.000
Leverandørgjeld 17.378.000 16.358.000 14.851.000 12.676.000
Betalbar skatt 3.000 12.000 43.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 2.641.000 4.630.000 3.823.000 4.152.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.571.000 3.223.000 856.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 29.936.000 39.197.000 37.011.000 30.883.000
Sum gjeld og egenkapital 48.225.000 58.809.000 61.400.000 52.637.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 6.895.000 -62.000 7.673.000 14.200.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 3 25.1 30.3 42.1
Resultatgrad 1 -2.7 -1.4 -2.8
Rentedekningsgrad 1.3 -2.1 -1.8 -4.5
Gjeldsgrad 1.6 3.0 2.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.9 -6.6 -3.5 -8.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00